3 dấu vết trên tài sản của một doanh nghiệp “Rỏm”

Hôm qua đọc được bài viết OGC muốn xoá toàn bộ nợ xấu và làm sạch vết báo cáo tài chính. Chưa biết mục đích là gì, nó còn tuỳ thuộc vào ý…

Read more

Bức tranh ý kiến kiểm toán trên 3 sàn

Kiểm toán độc lập là đơn vị được cổ đông thuê về nhằm tra soát và đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính mà công ty công bố. Với vị…

Read more

Câu chuyện của HAG

Vụ HAG bị huỷ niêm yết bắt buộc này rần rần mấy ngày nay, mình dạo qua 1 vòng thì thấy có nhiều ý kiến trái chiều nhưng phần nhiều là bảo vệ…

Read more

3 Bước đọc nhanh Báo cáo tài chính

Nhìn chung là cứ làm 3 bước này, việc đọc báo cáo tài chính của bạn sẽ tiến triển rất nhanh và hiệu quả, trong giấc mơ của mình luôn là như thế :3 . Với hàng ngàn báo cáo tài chính ngoài kia mà bạn không đọc nhanh được thì cũng phê phết đấy. Vậy cho nên, hãy bước …. từng bước một.

Read more

SPAC – Special Purpose Acquisition Company

Rõ ràng với cơ chế hoạt động thơm kèo, ẩn chứa nhiều rủi ro và có phần điên rồ như vậy nên SPAC chưa về Việt Nam, nhưng vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Nó quá hay và là cánh cửa mở giúp giải quyết bài toán cực khó về vốn tại các công ty khởi nghiệp. Thiết nghĩ các cơ quan quản lý cũng nên suy nghĩ về mô hình này sớm.

Read more