Vẽ Lại quy trình “làm giá” một cổ phiếu

Khi đầu tư cổ phiếu, nhà đầu tư chuyên nghiệp thường nhìn vào nền tảng hoạt động của công ty, từ đó kỳ vọng dòng tiền tạo ra trong tương lai tăng trưởng…

Read more

Dự báo chu kỳ kinh tế bằng mô hình Kondratiev Waves

Chu kỳ Kondratiev là một lý thuyết về các chy kỳ kinh tế nổi tiếng được đặt theo tên của Nikolai Dmitriyevich Kondratiev (1892 – 1938) – một nhà kinh tế học người…

Read more