Trả lời Báo Đầu Tư về đánh giá tình hình nợ xấu hệ thống Ngân Hàng

1. Báo cáo tài chính các ngân hàng vừa công bố cho thấy nợ xấu...