[Video] Góc nhìn đầu tư 2022 trên 04 khía cạnh

Buổi Live chia sẻ về góc nhìn các kênh đầu tư trên 4 khía cạnh: Vĩ mô – Chứng khoán – Bất động sản – Trái phiếu.
Khách mời:
1. Mr. Huỳnh Tuấn, Founder FIDT
2. Mr. Trần Ngọc Báu, CEO WiGroup