Fixed income securities

Thời gian này để phục vụ công việc thì mình có tìm hiểu sâu hơn về Fixed Income. Hôm nay note một số thuật ngữ và nguồn dữ liệu về để tiện tìm…

Read more

Negative Yield (Lợi suất âm)

Hôm nay thị trường trái phiếu Mỹ đang giao dịch trái phiếu chính phủ kỳ hạn 1 năm với Yield là -0.03% (các kỳ hạn ngắn hơn cũng âm). Như vậy bây giờ bạn phải bỏ ra khoảng 100,003,000 $ để rồi khi đáo hạn nhận về 100,000,000. Lỗ 3,000$, không kể thuế phí giao dịch và những biến động không mong muốn về giá. Vậy tại sao các nhà đầu tư không nắm giữ tiền mặt mà lại mua Bond lúc này?

Read more