[Video] Cập nhật lạm phát, tỷ giá, lãi suất, sức khỏe nền kinh tế T10/2022

Read more

Bối cảnh vĩ mô Q3/2021

Có thể nói chúng ta đang trải qua giai đoạn chưa từng có trong lịch sử cả về mặt xã hội lẫn kinh tế. Quá nhiều thứ để viết, để thảo luận và để ghi nhớ. Bài viết này sẽ có rất nhiều những con số gây tranh cãi. Cân nhắc trước khi đọc!

Read more