3 dấu vết trên tài sản của một doanh nghiệp “Rỏm”

Hôm qua đọc được bài viết OGC muốn xoá toàn bộ nợ xấu và làm sạch vết báo cáo tài chính. Chưa biết mục đích là gì, nó còn tuỳ thuộc vào ý…

Read more

Bức tranh ý kiến kiểm toán trên 3 sàn

Kiểm toán độc lập là đơn vị được cổ đông thuê về nhằm tra soát và đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính mà công ty công bố. Với vị…

Read more

Câu chuyện của HAG

Vụ HAG bị huỷ niêm yết bắt buộc này rần rần mấy ngày nay, mình dạo qua 1 vòng thì thấy có nhiều ý kiến trái chiều nhưng phần nhiều là bảo vệ…

Read more

SPAC – Special Purpose Acquisition Company

Rõ ràng với cơ chế hoạt động thơm kèo, ẩn chứa nhiều rủi ro và có phần điên rồ như vậy nên SPAC chưa về Việt Nam, nhưng vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Nó quá hay và là cánh cửa mở giúp giải quyết bài toán cực khó về vốn tại các công ty khởi nghiệp. Thiết nghĩ các cơ quan quản lý cũng nên suy nghĩ về mô hình này sớm.

Read more

10 dấu hiệu báo trước sự sụp đổ của doanh nghiệp

Nhận kết quả khám tổng quát của Vinmec, tôi lững thững bước vào phòng tư vấn của bác sỹ. Cũng như mọi lần lại là cái checklist quen thuộc về đủ các loại…

Read more