DS 30 công ty được chấp thuận kiểm toán DNNY năm 2020

Mới đây UBCK đã công bố danh sách 30 công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực…

Read more