Lạm phát 2022 và bài toán đầu tư – Trả lời PV CafeF

Theo ông Trần Ngọc Báu, nếu xem xét mối tương quan giữa lạm phát và VN-Index trong 20 năm qua thì đúng là có sự biến động ngược chiều giữa 2 chỉ số…

Read more

[Video] Góc nhìn đầu tư 2022 trên 04 khía cạnh

Buổi Live chia sẻ về góc nhìn các kênh đầu tư trên 4 khía cạnh: Vĩ mô – Chứng khoán – Bất động sản – Trái phiếu.
Khách mời:
1. Mr. Huỳnh Tuấn, Founder FIDT
2. Mr. Trần Ngọc Báu, CEO WiGroup

Read more

Data Storytelling – Lạm phát toàn cầu

Read more

Livestream hỏi đáp cùng Trần Ngọc Báu – VWA

Buổi Livestream trên cộng đồng cố vấn tài chính Việt Nam của Báu với chủ để định kỳ “Hỏi đáp cùng VWA”. Buổi này Báu trả lời những thắc mắc về vấn đề…

Read more