Cơ hội tăng giá cho Vàng

Đối với thị trường tài chính, vàng luôn được coi là kênh trú ẩn an...