Đánh giá tác động của việc giảm lãi suất điều hành

Theo mình, lần hạ lãi suất này của NHNN mang tính chất “thị trường” và “tự nhiên” khi hội tụ đủ hai yếu tố cơ bản: lạm phát đã dần hạ nhiệt và…

Read more

Cơ hội tăng giá cho Vàng

Đối với thị trường tài chính, vàng luôn được coi là kênh trú ẩn an toàn nhất thế giới bởi tính khan hiếm và không thể “in” tùy ý theo mong muốn của…

Read more

Nền kinh tế bất công

Read more